Системна интеграция и междинен софтуер

Независимо дали става въпрос за e-Com, mPOS, OMS, ERP – всичко опира до данните...
...и безпроблемно свързваме всичките ви канали

Омниканални решения чрез системна интеграция

Независимо дали става въпрос за ERP, CRM, електронна търговия, управление на поръчките, управление на складове или системи за точки на продажба – всеки страхотен софтуер може да използва пълния си потенциал само въз основа на точни данни. В омниканална системна среда е необходимо данните да се обменят в реално време и да се поддържат актуални.

Използването на интеграционен слой или междинен софтуер като MuleSoft или Amazon Web Services (AWS) е силно препоръчително за системна интеграция. Това избягва скъпоструващи модификации в изходните и целевите системи и предлага допълнителни ползи като:

 • Ефективна обработка и трансформация на данни,
 • Подобрена оперативна съвместимост на разнородни (хетерогенни) системи,
 • Възможност за агрегиране на данни,
 • Централизиран оперативен контрол и управление,
 • Гъвкавост и възможност за разрастване,
 • Сигурност и нормативно съответствие,
 • И не на последно място, свързаните икономии на разходи.

Предлагаме две различни технологични платформи и подходи за реализиране на Омниканален интеграционен слой, разработен според индивидуалната стратегия и цели на Вашата компания.

Ефективна интеграция с MuleSoft

 • Улеснена интеграция с готови API конектори и ускорители за различни системи, налични чрез Anypoint Exchange.
 • Лесно настройване и разгръщане на общофирмена API среда и капсулиране на вътрешни (остарели) системи.
 • Събиране на данни за всякакви "headless"(без потребителски интерфейс) приложения, използвайки Experience APIs.
 • Управление на жизнения цикъл на API: прототипиране, спецификация, мокъпи, версии и други.
 • Стандартизиран подход за разработка на софтуер с интегрирана рамка за тестване на качеството.
Salesforce MuleSoft Partner Badge

Постигнете успех с AWS

 • Ефективен интеграционен подход, използващ инфраструктурата на AWS
 • Високи стандарти за разработка на интеграции, използващи различни услуги на Amazon (SQS, Lambda, S3, API Gateway, CloudWatch и други)
 • Персонализиране и безгранично разширяване чрез използване на допълнителни технологии на AWS според нуждите.
 • Доказани най-добри архитектурни практики от Positive Minds за цялостния процес - разработка, внедряване, модулно тестване (unit testing) и мониторинг на всички видове интеграции.
 • Ниски разходи за хостинг и лицензиране (SaaS)

Имате ли някакви въпроси? Очакваме с нетърпение да ви помогнем. 

Andrew Kenyon

Solution Consulting

andrew.kenyon@positiveminds.io